SANATIN ANLAM VE GAYESİ

     Sanat;karışıklıktan ahenk yaratma faaliyetidir.Sanat daha önce düzensiz olana düzeni getirmekle bilim ve felsefeninde temeli olmuştur.Çünkü sanat bir dereceye kadar önce sisli olanı açıklığa kavuşturur.

     İnsanın bu mucizeyi gerçekleştirmesine imkan veren birincil yol mimestir ve bu transformasyonu gerçekleştiren en keskin araçta mantıktır.Sanat duyguyu düşünceye veya düşünceyi duyguya dönüştürür.

    Sanatın mantığına uyan şey estetiktir ve estetiğin daima göz önüne alacağı tek amaç güzelliktir.

     Ne varki,sanat bugün anlaşılmaz hale gelmiştir.Çağdaş sanatı,başka bir zaman ve mekanda doğan sanattan ayıran en önemli özellik belkide budur.Sanat daima dünyanın doğasını,insanın kulağına ve gözüne hitap eden bir araç olarak kullanılmış ve düşünülmüştür.Fakat bugün sanatçının nesneleri,bilgi objeleri insanın şimdiye kadar yaptığı en şaşırtıcı araçlar arasındadır.BU bellidir de.Şimdi ise bu nesnelerin bizat kendileri yorumlanmaya muhtaçtırlar.

     Evrenin en şaşırtıcı bölümü insanın kendisidir.Ben kimim,ben neyim,niçin buradayım soruları sanatçının cavaplamaya çalıştığı sorulardır.Sanat hayatın öneminden başka birşey öğretmez.Sanatçıların ortaya koydukları gerçekler,bilim adamlarının buldukları gerçeklerden önemsiz değildir.

   Resim sessiz şiir,şiir konuşan resimdir.

   Resim,müzik,heykel santçılarının arasındaki fark kullandıkları araçlardır
            

                                     
ein Bild   Esra Hasırcı

              

 

 

 enter